Základová deska rodinného domu - postup

Převzetí parcely od investora

 • vytyčení základů rodinného domu geodetem

 • skrývka ornice bagrem

 • vyznačení základových pasů

 • výkop základových pasů bagrem

 • začištění a posouzení základové spáry

 • uložení zemnícího drátu pr.10 nebo pásku 30/4

 • montáž prostupů pro inženýrské sítě (voda, elektrika, kanalizace,...)

 • betonáž základových pasů

 • bednění základových pasů (ztracené, dřevěné, ocelové)

 • betonáž základových pasů do bednění

 • zásypy mezi základové pasy (pod desku), zhutnění a montáž ležaté kanalizace

 • uložení výztuže základové desky (nejčastěji Kari sítě 150/6 x 150/6)

 • šalování (bednění) základové desky

 • betonáž základové desky

Předání hotové základové desky

Základová deska Přelouč

Zpět na úvodní stranu www.zaklady-rd.cz